1512
هشتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید
/UploadedData/283/Contents/BigPic/636921365608674751.JPG

هشتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید صبح امروز (دوشنبه، 9اردیبهشت ماه) با حضور دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.