153
توئیت
#مواضع-خطرناک
/UploadedData/283/Contents/twitterPics/twit04.png

 

اگر شما توانستید یک ماه زندگی شخصی خود را با تهاتر اداره کنید، نسخه آن را برای کشور هم بپیچید.

برخی #مواضع_خطرناک را چنان با اعتماد به نفس بیان می‌کنید که هر انسان عاقلی متعجب می‌شود.

مملکت‌داری با تهاتر پوست بره و بز محال است آقا...محال! برگشتن به ۳هزار سال پیش که افتخار ندارد.