613
دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رییس مجلس شورای اسلامی
/UploadedData/283/Contents/BigPic/2020/2/637163590886067690.jpg

 «جوزف بورل» هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر امروز دوشنبه 14 بهمن ماه با دکتر علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.