577
دیدار اصحاب رسانه استان همدان با دکتر علی لاریجانی
/UploadedData/283/Contents/BigPic/636874232086858044.jpg

اصحاب رسانه وجمعی از خبرنگاران استان همدان امروز دو شنبه۱3 اسفند ماه ۱۳۹۷ با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کردند.