616
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمدنبی حبیبی
/UploadedData/283/Contents/BigPic/2020/1/637156371013413866.jpg

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین سالگرد مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی حضور یافت.