152
توئیت
حذف پخش زندۀ مناظرات
/UploadedData/283/Contents/twitterPics/twit03.png

 

شنیده‌ام عده‌ای به دنبال حذف پخش زندۀ مناظرات هستند؛ امیدوارم این خبر نادرست باشد.

تحقق این قبیل بدعت‌ها با ادعای مشارکت حداکثری نمی‌خواند و انتخابات را از #اراده_مردم خالی خواهد کرد.