689
بازدید دکتر علی لاریجانی از کمپ زائران و رودخانه قمرود قم
/UploadedData/283/Contents/BigPic/636892182677927605.jpg

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ۶ فروردین ماه ۱۳۹۸ از کمپ زائران و رودخانه قمرود قم بازدید کرد.