568
دکتر لاریجانی در نشست گفت و گوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت:
الگوی پیشرفت نیازمند نظریه پردازی در فلسفه سیاسی است/ سندنویسی انبوه و متراکم، آفت کشور است/ بدون نظریه نمی توان به افق دست یافت
/UploadedData/283/Contents/BigPic/2020/2/637163471035912844.jpg

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که یکی از دغدغه های شهید مطهری به اتمام رساندن طرح های ناتمام و بنیادین انقلاب بود، گفت: الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از مقوله های مهم کشور است که تحقق آن به پشتوانه نظری در حوزه فلسفه سیاسی نیاز دارد و بدون داشتن نظریه ای واحد و منسجم در این زمینه، نمی توان از مبانی به افق جست زد.

 

 

 دکتر علی لاریجانی امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن ماه) در سی و پنجمین نشست گفت‌وگوهای راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: الگوی اسلامی - ایرانی برای حکمرانی کشور امری مهم محسوب می‌شود. از همه افرادی که در این راه اهتمام ورزیده اند، تشکر می‌کنم. به خصوص که تنوع عناوین مورد استفاده نشان می‌دهد ابعاد مختلف در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت مدنظر قرار گرفته است.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که برگزاری گفت‌وگوها و نشست های علمی با حضور اساتید و صاحبنظران از اقدامات ارزشمند در مسیر دستیابی به الگوی اسلامی - ایرانی است، افزود: یکی از دغدغه های شهید مطهری درباره آینده انقلاب ناتمام ماندن طرح های مهم و بنیادین بود و ما طرح های بنیادین مهمی داریم که باید تمام شوند.

رییس قوه مقننه خطاب به استادان دانشگاه و پژوهش گران حاضر در این نشست، بیان کرد: یکی از سوال های بنده این است که موضوع الگوی اسلامی - ایرانی را جزو کدام یک از حوزه های معرفتی میدانید؟ مشخص است که در تدوین مبانی این الگو دقت بسیاری به خرج داده شده و ابعاد مختلف جامعه شناسی را در نظر گرفته اید.

وی با تاکید بر لزوم پاسخ به این پرسش که الگوی اسلامی - ایرانی جزو کدام یک از معارف قرار می‌گیرد، توضیح داد: جریان های مختلفی در پیروزی انقلاب و ساقط کردن رژیم پهلوی نقش داشتند و زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید اختلاف نظرهایی به وجود آمد؛ حال آن که جریان چپ برای خود الگوی حکمرانی برخی کشورها را داشت و جریان غربگرا نیز الگویی عینی مطابق روش حکمرانی برخی کشورها را برای خود در نظر گرفته بود، اما افراد دارای تفکرات اسلامی متفاوت می اندیشیدند.

دکتر لاریجانی با اشاره به وجود ارتباط بین دو مقوله عدالت تشریعی و تکوینی و با بیان این که از منظر قرآن کریم، فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل عدالت بوده است، عدالت را مبنای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت دانست و تصریح کرد: در تبیین عدالتی که به این معنا در تفکرات اسلامی به کار رفته، نباید دچار تقلیل گرایی شد و آن را صرفا به مولفه هایی از قبیل ضریب جینی یا عدالت قضایی فروکاست، بلکه این عدالت نظیر آنچه علامه طباطبایی در شرح آیه فطرت نوشته اند، به معنی ایجاد زمینه مساعد توام با آزادی لازم برای رشد استعدادهای مادی و معنوی افراد است.

رییس مجلس شورای اسلامی، جامعه را دارای حقوق فطری و آزادی را طریق رسیدن به عدالت توصیف کرد و گفت: از این منظر ، آزادی زمینه ساز بروز استعداد ها و ایجاد فرصت برابر برای فطرت هاست تا بتوانند مسیر تکامل را طی کنند و تنها در چنین شرایطی است که عدالت تحقق می یابد.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان، نظریه پردازی برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را لازمه حرکت کشور به سوی این الگو دانست و تاکید کرد: بدون ایجاد نظریه ای منسجم، مبتلا به سندنویسی های متعدد و متراکم می شویم که آفت امروز کشور است و بسیاری از آنها حتی در ذهن نمی مانند. لذا نظریه ای سهل و جامع و قابل فهم لازم است تا اجزای الگوی مورد نظر هماهنگ شده و نزاع و بحث بین حوزه های معرفتی مختلف بر سر تقدم و تاخر هر یک پایان یابد و همه کشور به سوی این الگو حرکت کند.

پیش از سخنان رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر صادق واعظ زاده، رییس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گزارشی از فعالیت های این مرکز ارائه داد./

پایان پیام