806
در تماس تلفنی با رییس مجلس صورت گرفت
احوالپرسی آیت الله شبیری زنجانی و آرزوی بهبودی دکتر لاریجانی
/UploadedData/283/Contents/BigPic/2020/4/637217736401059463.jpg

آیت الله شبیری زنجانی ضمن تماس تلفنی با رئیس مجلس در پی ابتلای وی به بیماری ناشی از ویروس کرونا در جریان روند مداوای ایشان قرار گرفت.

 

در پی ابتلای دکتر علی لاریجانی، رییس نهاد قانونگذاری کشور به بیماری کرونا، آیت الله سیدموسی  شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید در تماس تلفنی با رییس مجلس شورای اسلامی، جویای حال و روند درمان ایشان  شدند.

آیت الله شبیری زنجانی در این تماس برای دکتر لاریجانی، دعا و آرزوی  سلامتی و بهبودی عاجل کردند./

پایان پیام