1397/10/12

دیدار وزیر اقتصاد و امور دارایی با رییس مجلس شورای اسلامی  


فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وامور دارایی عصر امروز با دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

Parameter:137883!model&6453!print -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری