انتقاد از زمانبر بودن فرآیند سرمایه گذاری در کشور/اهمیت پشتیبانی بانکی در حوزه تولید
1397/10/17-دکتر لاریجانی در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های استان کرمانشاه:
انتقاد از زمانبر بودن فرآیند سرمایه گذاری در کشور/اهمیت پشتیبانی بانکی در حوزه تولید
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های استان کرمانشاه با حضور رییس مجلس شورای اسلامی
1397/10/17-
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های استان کرمانشاه با حضور رییس مجلس شورای اسلامی
پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت پدر رسول خضری
1397/10/17-
پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت پدر رسول خضری
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
1397/10/12-
دیدار دکتر لاریجانی با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
دیدار دکتر لاریجانی با وزرای راه و شهرسازی، اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1397/10/12-
دیدار دکتر لاریجانی با وزرای راه و شهرسازی، اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دیدار وزیر راه وشهرسازی با رییس مجلس شورای اسلامی
1397/10/12-
دیدار وزیر راه وشهرسازی با رییس مجلس شورای اسلامی
دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با رییس مجلس شورای اسلامی
1397/10/12-
دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با رییس مجلس شورای اسلامی
دیدار وزیر اقتصاد و امور دارایی با رییس مجلس شورای اسلامی
1397/10/12-
دیدار وزیر اقتصاد و امور دارایی با رییس مجلس شورای اسلامی
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با رییس مجلس شورای اسلامی
1397/10/12-
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با رییس مجلس شورای اسلامی
دیدار رییس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری با رییس مجلس شورای اسلامی
1397/10/12-
دیدار رییس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری با رییس مجلس شورای اسلامی
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی