0.0 (0)
[1397/10/12]

دیدار وزیر اقتصاد و امور دارایی با رییس مجلس شورای اسلامی  

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وامور دارایی عصر امروز با دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

Parameter:137883!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی