0.0 (0)
[1398/11/14]

دیدار هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رییس مجلس شورای اسلامی  

 «جوزف بورل» هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر امروز دوشنبه 14 بهمن ماه با دکتر علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

Parameter:138283!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی