0.0 (0)
[1397/12/13]

دیدار اصحاب رسانه استان همدان با دکتر علی لاریجانی  

اصحاب رسانه وجمعی از خبرنگاران استان همدان امروز دو شنبه۱3 اسفند ماه ۱۳۹۷ با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کردند.

Parameter:137963!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی