0.0 (0)
[1397/11/22]

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ژاپن  

رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ با بدرقه محمد جعفری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، علیرضا رحیمی، شهباز حسن پور بیگلری، اسدالله قره خانی، حسن خسته بند، قاسم جاسمی،سفیرژاپن، نوری قزلجه معاون اجرایی مجلس و مهدی کیایی مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس تهران را به مقصد ژاپن ترک کرد.

Parameter:137944!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی