0.0 (0)
[1398/01/06]

بازدید دکتر علی لاریجانی از کمپ زائران و رودخانه قمرود قم  

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ۶ فروردین ماه ۱۳۹۸ از کمپ زائران و رودخانه قمرود قم بازدید کرد.

Parameter:137984!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی