صفحه اصلی » فیلم » فیلم
0.0 (0)
دکتر لاریجانی:
[1397/01/22]

قبل از بروز آشفتگی بازار ارز باید تدبیری می شد  

باید در موضوعات اقتصادی از دولت صدای واحد شنیده شود

قبل از بروز آشفتگی بازار ارز باید تدبیری می شد
Parameter:128854!model&6451 -LayoutId:6451 LayoutNameالگوی متنی فیلم
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی