0.0 (0)
[1397/05/30]

تلاش برای محو فلسطینی ها از سرزمین مادری را قویا محکوم کرد  

 

رییس مجلس شورای اسلامی در محکومیت اقدام مصوب پارلمان رژیم صهیونیستی بیانه ای صادر و آن را قانونی نژاد پرستانه دانست.

صهیونیستی بیانه ای صادر و آن را قانونی نژاد پرستانه دانست.

متن بیانیه جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی در محکومیت اقدام مصوب پارلمان رژیم صهیونیستی به شرح زیر است :
اقدام کنیست رژیم صهیونیستی در خصوص تصویب قانون تبعیض آمیز و نژادپرستانه تشکیل کشور دولت مستقل بود که هدف از آن تلاش برای محو فلسطینی ها از سرزمین مادری خود می باشد قویا محکوم می گردد.
این اقدام از یک سو مهر تاییدی بر ماهیت نژادپرستانه رژیم اشغالگر اسرائیل محسوب می شود و از سوی دیگر، چشم انداز شفافی از نیت بدخواهانه سران این رژیم مبنی بر محو مسئله فلسطین از صدر افکار عمومی جهانی را به تصویر می کشد. بدون تردید نظر به بطلان مفاد این قانون از منظر حقوق بین الملل عرفی، مشروعیت بین المللی ملت فلسطین در توسل به حق بازگشت به سرزمین مادری بر مبنای قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل متحد و حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مسلم و قطعی آنها بر میهن اصلی خویش، همچنان امری مسلم و انکارناپذیر است و چنین اقدامات نامشروع و بی پایه و اساسی، حقانیت آن را تحت الشعاع قرار نمی دهد.
اینجانب به عنوان رئیس اتحادیه بین المجالس اسلامی ضمن قدردانی از واکنش کشورها، مقامات، پارلمانها و نهادهای بین المللی در محکومیت این اقدام باطل و غیر قابل قبول، از جامعه جهانی و مجامع بین المللی و منطقه ای درخواست دارم تا با مساعی و واکنش قاطعانه و حداکثری خود نسبت به محکومیت این اقدام و تشکیل نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی، ضمن باطل اعلام نمودن این مصوبه، رژیم غاصب صهیونیستی را جهت لغو هرچه سریعتر این مصوبه ناعادلانه و باطل و جلوگیری از نقض بیش از پیش حقوق حقه ملت فلسطین اقدام نمایند.

Parameter:137300!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی