گزارش تصویری اصلی
بازدید:1299
0.0 (0)

نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی  

/UploadedData/283/Contents/BigPic/2019/11/637101992923463683.jpg

محمدرضا حسین زاده، مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی صبح امروز یکشنبه ۳ آذرماه با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.

نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک ملی با رییس مجلس شورای اسلامی
Parameter:138183!model&6447 -LayoutId:6447 LayoutNameالگوی متنی کل + صفحات داخلی-رئیس
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی